Vrouwengelijkheid in Marokko

Gepubliceerd op Maandag 08 maart 2021
08 maart 2021

Dat stad Harelbeke en het huis van welzijn zowel internationale samenwerking als vrouwengelijkheid ernstig nemen, bewijzen we met een uitwisselingsproject met Iknioune, een berberdorp in Marokko.

Dankzij subsidies van de provincie West-Vlaanderen werken we in de komende jaren een project uit dat inzet op alfabetiseren en het verhogen van zelfredzaamheid van vrouwen in Iknioune.  Stad Harelbeke en huis van welzijn werken daarvoor samen met een lokale vereniging ‘Association Ighenselene Sagro’ en een vertegenwoordiging van deze organisatie in Harelbeke. De Harelbeekse vereniging heet F&M Tamazirt en wordt vertegenwoordigd door Fatiha Amerdoul.

“F&M Tamazirt zet zich samen met 'Association Inghensele Sagro' in om met behulp van de lokale bevolking de armoede in berberdorpen in de regio van Ighenselne (Marokko) te bestrijden”, zegt Fatiha Amerdoul. “Met de bouw van een school voor volwassenen vrouwen willen we vrouwen alfabetiseren, maar hen ook een vak aanleren zodat ze de mogelijkheid hebben om een inkomen te verwerven los van de mannen. Zo geven we vrouwen een kans om voor zichzelf en hun gezin in te staan, zich verder te ontwikkelen en zelfredzamer te worden. Het tekort aan onderwijs is een belangrijke reden voor honger, armoede en oneerlijke inkomensverdeling in Marokko en zeker in de plattelandsdorpen. In dit opzicht is de grootste investeringsnood die in arme landen moet worden gemaakt, het realiseren van een educatieve beweging.”

Stad Harelbeke en huis van welzijn werken mee aan een uitwisselingsprogramma van en voor vrouwen waarbij we een netwerk realiseren dat vrouwen moet inspireren en motiveren. Wat betreft het scholen en zelfredzamer maken van vrouwen, kunnen we in Harelbeke terugplooien op onze ervaringen met bijvoorbeeld onze praattafels en fietslessen, maar ook met de opgebouwde kennis in het buurtopbouwwerk. Met de focus op vrouwen en onderwijs gaan we uiteraard in zee met actoren uit het onderwijs en vrouwenbewegingen, maar doen ook graag beroep op nog andere organisaties om mee na te denken over de invulling van dit project. We starten met het zoeken naar een meer gevatte naam voor het project, want nu heet het ‘Women Empowerment in Iknioune’ en dat moet toch wel beter kunnen! Het vertellen van verhalen voor en door vrouwen moet twee werelden, die op het eerste zicht misschien heel verschillend zijn, wat dichter bij elkaar brengen.”

Wil je graag meewerken aan dit project of ervan op de hoogte blijven?
Neem contact op met Bren De Rycke – Huis van Welzijn.
bren.derycke@welzijnharelbeke.be of 056 735 191

Berberdorp Iknioune

HvW_berberdorp_knioune